Dla Fundacji / Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że wolontariusz lub inny przedstawiciel Fundacji czy Stowarzyszenia korzystający z usług Centrum Okulistyki Weterynaryjnej EyeVet, zobowiązany jest każdorazowo do posiadania stosownego pełnomocnictwa potwierdzającego zgodę tejże instytucji na ponoszenie kosztów wynikających z podjętych działań diagnostycznych, leczniczych.

Dodatkowo należy przedstawić zgodę z Fundacji/Stowarzyszenia przed zabiegami chirurgicznymi potwierdzającą zobowiązanie ww. instytucji do pokrycia kosztów związanych z zabiegiem oraz wizyt pozabiegowych.

Osoby nie posiadające stosownego pełnomocnictwa i niemogące w momencie wizyty potwierdzić swoich relacji z Fundacją lub Stowarzyszeniem, będą zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości i wypełnienia stosownego oświadczenia, w którym zobowiązują się do pokrycia kosztów leczenia osobiście.

Zasady te wprowadzamy, aby uniknąć sytuacji, w których osoby nieupoważnione powołują się na podmioty działalności pożytku publicznego lub wolontariat.

ul. Chałupnicza 67
51-503 Wrocław
kom. +48 570 961 931
mail: kontakt@eyevet.pl