Przed i po zabiegu

Każdy zabieg pupila jest stresującym przeżyciem zarówno dla samego zwierzęcia, jak i jego właściciela. Warto zatem odpowiednio się do niego przygotować, tak, aby znieczulenie i procedura przebiegły jak najbezpieczniej.

BADANIE KRWI

 • Przed każdym znieczuleniem prosimy państwa o wykonanie badania krwi u waszego pupila - pozwala nam to sprawdzić, czy nie boryka się on z problemami zdrowotnymi, jak przykładowo anemia, choroby wątroby czy nerek, a tym samym zakwalifikować pacjenta do zabiegu lub zdecydować o podjęciu dodatkowej terapii w celu przygotowania go do znieczulenia.
 • Warto takie badanie wykonać kilka dni wcześniej (przy czym nie więcej niż 1 miesiąc w przypadku zwierząt zdrowych i młodych, i nie więcej niż 1-2 tygodnie w przypadku pacjentów starszych i z przewlekłymi chorobami), żeby, w razie potrzeby, mieć możliwość zlecenia dodatkowych badań diagnostycznych przed wykonywaną procedurą.
 • Zazwyczaj pakiet przedzabiegowych badań krwi zawiera w sobie badanie morfologiczne oraz oznaczenie podstawowych parametrów biochemicznych (AST, ALT, mocznik, kreatynina, białko całkowite, glukoza) - jednak lekarz może wskazać konieczność oznaczenia dodatkowych parametrów, jak na przykład poziomu hormonów tarczycy.

WIZYTA ANESTEZJOLOGICZNA

 • W przypadku wątpliwości co do stwierdzenia, czy stan zdrowia pupila pozwala na jego znieczulenie i wykonanie procedury chirurgicznej czy diagnostycznej istnieje możliwość odbycia konsultacji anestezjologicznej. Podczas takiej wizyty lekarz anestezjolog przeprowadzi wywiad (jak przebiegały dotychczasowe znieczulenia, reakcje nadwrażliwości na leki, przebyte lub przewlekłe choroby oraz przyjmowane leki), zbada zwierzę klinicznie, przeanalizuje wyniki badań krwi i omówi z Państwem możliwe protokoły znieczulenia oraz ryzyko anestezjologiczne.
 • W przypadku wątpliwości może on wykonać lub zlecić dodatkowe badania obrazowe czy rozszerzone badania krwi. Wszystko po to, żeby nasza wiedza na temat stanu zdrowia pacjenta była jak największa, a ryzyko anestezjologiczne ograniczone do absolutnego minimum!

DODATKOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

W celu dokładniejszego określenia ryzyka zabiegowego i anestezjologicznego czasem musimy poprosić państwa o wykonanie szeregu dodatkowych badań, takich jak na przykład:

 • RTG/USG klatki piersiowej
 • USG serca (tzw. ECHO serca)
 • USG jamy brzusznej
 • Badanie tomografem komputerowym lub rezonansem magnetycznym.

PRZYGOTOWANIE DIETETYCZNE

 • Każdy pacjent poddawany znieczuleniu ogólnemu powinien zostać poddany głodówce przedzabiegowej i mieć ograniczony dostęp do wody - pozwala to ograniczyć możliwość zachłyśnięcia się przez zwierzę, obstrukcji dróg oddechowych czy rozwoju zachłystowego zapalenia płuc.
 • Zwykle zalecana głodówka to ok. 6-8h, w niektórych przypadkach jest ona wydłużana (zabiegi na przewodzie pokarmowym) lub skracana (pacjenci z cukrzycą, pacjenci pediatryczni). O długości głodówki przed znieczuleniem poinformuje państwa lekarz podczas omawiania zabiegu.

JAK ZAOPIEKOWAĆ SIĘ ZWIERZĘCIEM PO ZABIEGU?

Powyżej opisaliśmy jak odpowiednio przygotować pupila do zabiegu. Aby zapewnić zwierzęciu bezpieczny i szybki powrót do zdrowia, należy zapewnić mu odpowiednią opiekę również po jego zakończeniu. Ale jaką...?

 1. Przede wszystkim, należy w dzień zabiegu zapewnić mu ciche, spokojne i wygodne miejsce do leżenia. W trakcie znieczulenia zazwyczaj dochodzi do obniżenia temperatury ciała, dlatego legowisko powinno znajdować się w ciepłym miejscu (trzeba jednak uważać w sezonie letnim, aby nie doszło do przegrzania organizmu, zwierzę nie powinno dochodzić do siebie z mocno nasłonecznionym miejscu!).
 2. Nie należy bezpośrednio po zabiegu podawać zwierzęciu jedzenia ani picia, gdyż większość leków stosowanych podczas znieczulenia może powodować odruch wymiotny, pierwszy podany posiłek powinien być mniejszy niż normalna porcja i najlepiej aby był to pokarm miękki.
 3. Do momentu całkowitego odzyskania świadomości zwierzę musi być pod stałą obserwacją! Jeśli został zalecony kołnierz ochronny lub inna forma ochrony rany pooperacyjnej, nie należy z niej rezygnować, nawet jeśli zwierzę nie interesuje się raną (szczególnie gdy zostaje samo w domu!).
 4. Po większości zabiegów operacyjnych zaleca się ograniczenie nadmiernej aktywności ruchowej na kilka dni.
 5. Po każdym znieczuleniu należy obserwować oddawanie moczu i kału (jeśli zwierzę nie odda moczu przez dobę po zabiegu a kału przez 3 dni po zabiegu – zgłoś to lekarzowi!). Pozostałe zalecenia (ewentualne leki do podawania w domu, kontrole, zdjęcie szwów itp.) zależą od rodzaju wykonywanego zabiegu.
ul. Chałupnicza 67
51-503 Wrocław
kom. +48 570 961 931
mail: kontakt@eyevet.pl